Concello de Ribadeo

Praias

O Concello de Ribadeo, consciente do valor turístico e medioambiental que posúe a súa costa, desenvolve unha labor de mellora dos servizos e instalacións das súas praias e de recuperación ambiental dos seus espazos naturais. En paralelo, leva a cabo todas as xestións necesarias para conservar as distincións que avalan a calidade dos seus areais, tanto a nivel nacional como internacional.

A praia de As Catedrais, emblema turístico de Ribadeo, é o recurso turístico por antonomasia do concello e, como tal, pedra angular da súa promoción. Arredor dela, foise creando unha imaxe de marca para a que o Concello de Ribadeo non escatimou esforzos á hora de realizar actuacións que permitan mellorar a súa calidade e servizos (limpeza, acceso, aparcamentos, etc…).

Así mesmo, ano tras ano téntase que esta calidade sexa recoñecida e que os areais ribadenses poidan sumar o maior número posible de distincións.

Neste punto compre situar a concesión da Bandeira Azul para as praias de As Catedrais e Os Castros-Illas que concede cada ano a FEE (Fundación para a Educación Ambiental), cuxa rama en España é ADEAC (Asociación De Educación Ambiental e do Consumidor), ou o traballo desenvolto para conseguir que estes mesmos espazos sexan recoñecidos coa Q de Calidade Turística Española (Norma UNE-ISO 13009) outorgada polo ICTE (Instituto para a Calidade Turística Española).

Podes obter máis información sobre estes recoñecementos na columna da dereita.

Documentación relacionada

Ordenanza Reguladora do Uso das Praias de Ribadeo | PDFBandeira Azul: criterios e medidas | PDFInforme de aspectos ambientais significativos | PDFPolítica de Calidade e Medio Ambiente | PDFCertificación Q As Catedrais | PDFCertificación Q Os Castros - Illas | PDFEnquisas de satisfacción dos usuarios/as | DOCCarta de Servizos Castelan 2024 | PDFCarta de Servizos Galego 2024 | PDFServices Letter English 2024 | PDFCertificado Sendeiro Azul 2021 | PDFCertificado praias sin fume | PDFBBPP Praias | PDF