Concello de Ribadeo

Servizos a empresas

De información e asesoramento técnico, sobre os instrumentos de promoción e fomento da competividade empresarial dispoñibles, a tramitación de subvencións, a lexislación vixente…

De xestión de ofertas de traballo, poñendo a disposición das persoas interesadas unha ampla base de curriculum e perfís profesionais, proporcionando información sobre axudas e subvencións á contratación de persoal…

Portal de Emprego, publicación das ofertas de emprego, para poder atopar de forma rápida e sinxela persoas candidatas co perfil adecuado para o posto de traballo vacante.