Concello de Ribadeo

Casa da Cultura

A programación cultural de Ribadeo caracterízase pola estabilidade e a calidade das propostas. Por darlle un sitio ao produto cultural local e por antender variedade de públicos, espazos e ámbitos.

Así, todas as fins de semana, se pode gozar cando menos dunha proposta de lecer arredor da cultura.

O deseño nútrese fundamentalmente de teatro e música mais tamén de artes plásticas, danza, , exposicións, audiovisual, presentación de libros, actividades de divulgación, etc.

A pertenza á Rede Galega de Teatros e Auditorios fornece moitas das propostas profesionais , porén, quérese darlle visibilidade ás que proveñen do ámbito amador, nomeadamente das asociacións culturais municipais, algunhas de moito peso no tecido social como son a Banda Municipal de Música de Ribadeo, a Coral Polifónica de Ribadeo, Amigos da Gaita, Agrupación Francisco Lanza, etc.

Ao mesmo tempo lévanse ás parroquias do rural espectáculos de pequeño formato como os pertencentes ao ciclo Músicas Comunais nas Parroquias.

Temos pois unha programación que ten a cultura galega como protagonista e que se enriquece con propostas foráneas de diversos ámbitos, algo do que é exemplo á adscrición ao programa do Ministerio de Cultura Platea.