Concello de Ribadeo

Concellarías

As eleccións municipais celebradas o 28 de maio de 2023 deron como resultado a creación dun goberno do PP. Nel, foron delegadas algunhas das atribucións do alcalde as/aos seguintes concelleiras/os: