Concello de Ribadeo

Grupos municipais

Como resultado das eleccións de maio do 2023 obtiveron representación na Corporación Municipal de Ribadeo tres partidos políticos. A distribución dos/as concelleiros/as de cada un deles quedou da seguinte forma:

PP: 7 concelleiros/as

BNG: 5 concelleiros/as

– Pablo Vizoso Galdo.
– Vicente Castro Reigosa.
– Marcos Antonio Villamil Martínez.
– Martín Graña Pérez.
– Raquel Ferreira Álvarez.

PSdeG-PSOE: 1 concelleira

– Marta García Rey.