Concello de Ribadeo

Contacto

A través de este servizo, co que o Concello de Ribadeo quere fomentar a participación activa de todos os cidadáns e cidadás, tes a posibilidade de comunicarte co equipo de goberno e/ou coa administración ribadense para recibir unha resposta personalizada.

Cubrindo este formulario poderás contactar cos seus membros para facer suxestións, realizar solicitudes de información ou presentar queixas sobre calquera tema de ámbito municipal.

É importante que escribas correctamente o teu enderezo electrónico (sempre en minúsculas) para que poidamos contestarche. Lembra que todos os campos do formulario son obrigatorios.


    *Información básica sobre o tratamento de datos personais conforme ao RGPD (UE) 2016/679 e á LOPDGDD 3/2018.

    Responsable: Concello de Ribadeo. Finalidade: Contactar co interesado. Atender as peticións de información recibidas e responder as consultas expostas. Lexitimación: Consentimento do interesado. Destinatarios: Dinahosting, S.L. (proveedor de hosting de ribadeo.gal.) dentro da UE. Ver a Política de Privacidad de Dinahosting. Non se cederán datos a terceiros, salvo obrigación legal. Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose á dirección do responsable do tratamento en ribadeo@ribadeo.gal Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos nas cláusulas anexas que se atopan en https://ribadeo.gal/politica-de-privacidad