Concello de Ribadeo

Atención a persoas maiores

Un dos colectivos que, polas súas necesidades, require dunha atención máis especializada é o das persoas maiores. Segundo as cifras do INE (2008), os/as maiores de 65 anos constitúen o 24,4% da poboación ribadense.

Para unha mellor xestión dos servizos e dos recursos que as diferentes administracións teñen posto en marcha para mellorar a calidade de vida das persoas maiores, os Servizos Sociais do Concello de Ribadeo ofrecen axuda para tramitar as seguintes prestacións socio-económicas:

Pensión non contributiva de xubilación (pdf, 40 kb)
Complemento para titulares de PNC que residan nunha vivenda alugada (pdf, 36 kb)
Fondo de Asistencia Social-Ancianidade (pdf, 32 kb)
Axudas individuais non periódicas para terceira idade (pdf, 32 kb)
Prestación económica ás persoas desprazadas ao estranxeiro durante a súa minoría de idade como consecuencia da Guerra Civil (pdf, 44 kb)

A través dos/as profesionais de Servizos Sociais do Concello de Ribadeo, os/as interesados/as poderán obter tamén información sobre os seguintes programas:

Cheque asistencial (pdf, 40 kb)
Acollemento familiar para a terceira idade (pdf, 40 kb)
Termalismo Social IMSERSO (pdf, 48 kb)
Turismo Social (termal e intercambio) (pdf, 56 kb)
Estadías temporais en residencias públicas (respiro familiar) (pdf, 48 kb)
Apoio Social para familias con maiores dependentes (respiro familiar) (pdf, 52 kb)
Xuntos no Nadal
Programa de vacacións para persoas maiores do IMSERSO (pdf, 44 kb)
Programa de Axuda no Fogar (pdf, 32 kb)
Programa de novas tecnoloxías \’Acompáñote\’: Localización permanente e control voluntario (pdf, 48 kb)

servizos:

Transporte Adaptado: 065-Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal (pdf, 52 kb)
Teleasistencia-Telealarma (pdf, 32 kb)

e sobre todo o relativo ao ingreso nos centros dependentes da administración local:

Centro de Día Municipal \’A Concordia\’ (pdf, 48 kb)
Residencia Municipal \’San Sebastián e San Lázaro\’ (pdf, 56 kb)
Vivendas Comunitarias para a Terceira Idade (pdf, 44 kb)

ou de outras administracións:

Centros de Día do Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e o Benestar
Centros de Día de Alzhéimer
Centros residenciais para maiores propios da Xunta (Vicepresidencia)
Centros residenciais para maiores con prazas públicas concertadas
Ingreso en residencias