Concello de Ribadeo

Rendemento do abastecemento de auga potable

A porcentaxe de perda auga no sistema de abastecemento de auga potable do Concello de Ribadeo durante o ano 2022 foi dun 37,80%