Concello de Ribadeo


Compartir:

Patrimonio


O esplendor económico de Ribadeo no pasado ou a proliferación de construcións indianas son algunhas das razóns que explican a riqueza do seu patrimonio cultural e a declaración do seu núcleo antigo como BIC en 2004. Aquí tes un pequeno resumo das súas manifestacións máis relevantes e a posibilidade de empregar un buscador para ampliar información.

Comezando polo patrimonio arqueolóxico, no municipio identificáronse oito localizacións relacionadas coa cultura castrexa (VI aC-IV dC), tanto na costa coma no interior, aínda que non foron ocupadas de maneira simultánea. Entre elas destaca o castro das Grobas, que está preto de Insua, na parroquia de Vilaselán. Moito máis antigo é o xacemento paleolítico de Louselas que é posiblemente o depósito máis antigo da cornixa cantábrica, posto que se lle estima unha antigüidade de 300.000 anos. Os útiles achados (máis de 200 por agora) son sobre todo bifaces, raspas e outras ferramentas elaboradas con cantos rodados da Ría.

Un dos vestixios máis importante dos achados nesta comarca é o diadema de Ribadeo, que se considera como un dos restos máis importantes da ourivería castrexa peninsular.

Cronoloxicamente, o edificio relixioso máis antigo dos conservados no concello de Ribadeo é a capela de Atalaia xa que, malia as alteracións das que foi obxecto por mor da súa reconstrución a comezos do século XX, data do século XII. Outros dos edificios emblemáticos do patrimonio relixioso ribadense son o santuario das Virtudes (Arante) e o convento de Santa Clara (Ribadeo). O primeiro, que pertence ao século XIV, conserva bastantes elementos medievais e un magnífico conxunto de pinturas murais que reflicten episodios da vida de María. O segundo, conserva como partes máis antigas a súa igrexa de nave única, do XV, e un fermoso claustro do XVIII.

Os pazos conforman o conxunto máis relevante e numeroso do patrimonio civil ribadense, a meirande parte deles concentrados na súa vila. Un dos máis antigos é o de Cedofeita, fundado por Lope García de Cedofeita entre finais do XV e comezos do XVI e rodeado por un recinto amurallado. Xa no século XVIII foi construído no centro da vila, a carón da antiga fortaleza medieval, o pazo de Ibáñez, hoxe sede da casa consistorial ribadense. Destaca tamén o de Quinta Longa, en Santalla de Vilausende.

Foi a comezos do século XX cando se ergueu o que hoxe é o edificio máis representativo de Ribadeo, construído en 1905 por dous irmáns emigrantes e bautizado como a Torre dos Moreno, por ser este o elemento que máis destaca da construción.

No eido do patrimonio militar o castelo de San Damián, construído a comezos do século XVII a poucos metros do miradoiro do Cargadoiro polo marqués de Cerralbo, é o mellor exemplo desta arquitectura no concello.

Buscador de recursosRecursos por parroquias


Recursos por categorías

Patrimonio

Torre dos Moreno

Torre dos Moreno

Diadema de Ribadeo

Diadema de Ribadeo

Capela da Atalaia

Capela da Atalaia© 2008 Concello de Ribadeo