Ayuntamiento de Ribadeo


Compartir:

Atención a persoas maiores


Un dos colectivos que, polas súas necesidades, require dunha atención máis especializada é o das persoas maiores. Segundo as cifras do INE (2008), os/as maiores de 65 anos constitúen o 24,4% da poboación ribadense.

Para unha mellor xestión dos servizos e dos recursos que as diferentes administracións teñen posto en marcha para mellorar a calidade de vida das persoas maiores, os Servizos Sociais do Concello de Ribadeo ofrecen axuda para tramitar as seguintes prestacións socio-económicas: A través dos/as profesionais de Servizos Sociais do Concello de Ribadeo, os/as interesados/as poderán obter tamén información sobre os seguintes programas: servizos: e sobre todo o relativo ao ingreso nos centros dependentes da administración local: ou de outras administracións:
  • Centros de Día do Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e o Benestar
  • Centros de Día de Alzhéimer
  • Centros residenciais para maiores propios da Xunta (Vicepresidencia)
  • Centros residenciais para maiores con prazas públicas concertadas
  • Ingreso en residencias
Centro de Día A Concordia

Centro de Día A Concordia© 2008 Concello de Ribadeo