Concello de Ribadeo


Compartir:

Concellaría de Facenda, Cultura, Educación e Igualdade


Begoña Sanjurjo é a máxima responsable da Concellaría de Facenda, Cultura, Educación e Igualdade. Coñece aquí as competencias e os obxectivos que ten marcada esta Concellaría en cada unha das súas áreas.

Área de Igualdade

A través da Concellaría de Igualdade lévanse a cabo políticas dirixidas especificamente ás mulleres pero tamén á sociedade en xeral. O obxectivo destas medidas é favorecer a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, a erradicación da violencia de xénero, a conciliación da vida familiar e laboral e o fomento daqueles proxectos que, impulsados por colectivos de mulleres, contribúan ao logro destes fins.


Trabállase, así, arredor de catro liñas básicas:

A onde dirixirse

Área de Educación
Casa do Concello
Praza de España, 1
27700 Ribadeo
Teléfono:
982 120 701
Área de Igualdade
Bos Aires, 14. 1º andar
27700 Ribadeo
Teléfono: 982 120 739
Correo electrónico: cima r r o b aribadeo.gal
Contacta co Conselleiro© 2008 Concello de Ribadeo