Concello de Ribadeo


Compartir:

Rexistro de intereses


O Concello de Ribadeo fai público o rexistro de intereses dos concelleiros que integan a corporación, que inclúe a súa declaración de bens e a actividades e causas de posible incompatibilidade.

Declaración de bens patrimoniais

© 2008 Concello de Ribadeo