Concello de Ribadeo


Compartir:

Trámites


Celebración de festexos

Aqueles/as veciños/as, comunidades de festas... que desexen celebrar un festexo no Concello de Ribadeo deben tramitalo por medio desta solicitude.


Requisitos:

As persoas interesadas deben sinalar o motivo das festas, así como as datas e o lugar/parroquia no que se celebrarán.


Documentación:

Os/as interesados/as deberán entregar a seguinte documentación:


Documentación
© 2008 Concello de Ribadeo