Concello de Ribadeo


Compartir:

Trámites


Matrimonio civil

Aquelas parellas que desexen contraer matrimonio civil no Concello de Ribadeo deben ter en conta todo o que se indica neste trámite.


Requisitos:

É preciso que os/as contraentes proporcionen información sobre a data e hora a celebración, así como cales van ser as súas testemuñas (dúas persoas maiores de idade). Deberán xuntarse copias dos documentos de identidade das persoas contraentes e sinalar o nome do alcalde ou concelleiro/a que oficiará a cerimonia.


Documentación
© 2008 Concello de Ribadeo