Concello de Ribadeo


Compartir:

Trámites


Instalación dun guindastre na vía pública

Todas as persoas que precisen ocupar a vía pública cun guindastre deben solicitalo no concello e entregar unha serie de documentos, entre eles unha póliza de seguro de responsabilidade civil.


Requisitos:

É requisito que o/a interesado/a indique a superficie da ocupación e o lugar exacto da mesma, ademais de precisar en que consisten as obras para as que se é necesaria a utilización do guindastre. 


Documentación: Para este trámite, ademais da solicitude anexa debidamente cumprimentada, esíxese a presentación de:


Documentación
© 2008 Concello de Ribadeo