Concello de Ribadeo


Compartir:

Trámites


Reserva temporal de ocupación da vía pública

Precisan realizar este trámite todas aquelas persoas que necesiten ocupar temporalmente a vía pública con mercancías, materiais de construción, entullos, valos, puntais... e outras instalacións ou materiais análogos.


Requisitos:

As persoas interesadas deberán indicar o lugar exacto de ocupación, a lonxitude/superficie da mesma, o tempo aproximado que prevén que pode durar esta e a data para a que solicitan a licenza.

No caso de que os/as interesados/as deban ocupar a vía cun colector é preciso que contacten coa empresa Aquagest (teléfono: 981 131 241) por mor de estudar a posible afectación das tubaxes municipais.


Documentación
© 2008 Concello de Ribadeo