Concello de Ribadeo


Compartir:

Trámites


Utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público mediante elementos con finalidade lucrativa

Precisan realizar este trámite todas aqueles que utilizen de maneira privativa ou aproveiten especialmente o dominio público local en beneficio particular mediante  elementos con finalidade lucrativa , terrazas


Requisitos:

As persoas interesadas deberán indicar o lugar exacto de ocupación, a lonxitude/superficie da mesma e o tempo aproximado que prevén que pode durar. Así mesmo, teñen a obriga de avisar no caso de que sexa necesario interromper o tráfico na zona.


Documentación
© 2008 Concello de Ribadeo