Concello de Ribadeo


Compartir:

Trámites


Apertura dunha gabia/perforación na vía pública

Todas as persoas que, por calquera motivo, precisen realizar unha perforación en terreos de uso público local, incluídas rúas, camiños e demais vías públicas deberán presentar esta solicitude.


Requisitos:

As persoas interesadas deberán indicar en que consisten as obras que pretenden levar a cabo, a superficie (en metros cadrados) da gabia ou perforación que van a realizar e o lugar exacto da mesma.


Documentación
© 2008 Concello de Ribadeo