Concello de Ribadeo


Compartir:

Trámites


Autorización para obras e/ou instalacións en terreos de influenza de estradas da Xunta de Galicia

Este trámite é preciso para acadar unha autorización que permita realizar obras/instalacións en terreos de influenza de estradas cuxa titularidade lle corresponda á Xunta de Galicia.


Requisitos:

As persoas interesadas deberán indicar o tipo de actuación que se prentende levar a cabo e cal será a estrada afectada (indicando punto quilomético e marxe da mesma).


Documentación:

Será preciso achegar un plano de situación do lugar para unha mellor localización do espazo sobre o que se vai actuar.


Documentación
© 2008 Concello de Ribadeo