Concello de Ribadeo


Compartir:

Servizos a empresas


Desenvolvemento Local do Concello de Ribadeo dispón dun servizo dirixido ás empresas, autónomos e entidades sen ánimo de lucro co que apoia o crecemento e a proxección de futuro do tecido empresarial existente e a diversificación dos sectores produtivos. Ao mesmo tempo, aposta polas TIC e polos novos xacementos de emprego.

Os principais servizos que ofrece son:
  • De información e asesoramento técnico, sobre os instrumentos de promoción e fomento da competividade empresarial dispoñibles, a tramitación de subvencións, a lexislación vixente...
  • De xestión de ofertas de traballo, poñendo a disposición das persoas interesadas unha ampla base de curriculum e perfís profesionais, proporcionando información sobre axudas e subvencións á contratación de persoal...

Documentación© 2008 Concello de Ribadeo