Concello de Ribadeo


Compartir:

Novas

Foto biblioteca Ribadeo

OS TRABALLOS PODEN PRESENTARSE ATA O 7 DE MAIO

Certame Letras Galegas

19/04/2021

A Biblioteca Pública Municipal "El Viejo Pancho" convoca o Certame de Narración e Debuxo Infantil Letras Galegas 2021 na súa fase local.

Na cita poden participar todas as nenas e nenos con:
-A) Narracións, en galego, cunha extensión máxima dun folio por unha  soa cara sobre o tema: "O dereito das nenas e nenos a participar na vida cultural. (Art. 37 Convención sobre os Dereitos do Neno)". 

-B) Debuxos, feitos sobre cartolina de tamaño aproximado de  DIN A4 (folio), sobre o tema: "O dereito das nenas e nenos a participar na vida cultural. (Art. 37 Convención sobre os Dereitos do Neno".

Cada autor/a pode presentar cantos traballos desexe, mecanografados, escritos a computador ou a man; neste último caso sempre a bolígrafo e nunca a lapis. No reverso de  cada traballo irán escritos os seguintes datos : nome e apelidos, idade, enderezo, teléfono e colexio do autor ou autora. 

Establécense tres categorías : A, ata 8 anos, B, de 9 a 11 anos, e C, de 12 a 16 anos.

O prazo de presentación rematará o vindeiro 7 de maio. Os traballos deben ser entregados na Biblioteca Municipal.
O xurado, formado por persoas entendidas na materia, seleccionará por cada modalidade e categoría un máximo de tres traballos. O fallo farase público despois do Día das Letras Galegas. 

Os traballos premiados nesta fase local, participarán na fase provincial do Certame, convocado pola Biblioteca Pública de Lugo, co patrocinio da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia.

Os traballos premiados pasarán a ser propiedade da Biblioteca Pública, que se reserva o dereito de publicación dos mesmos.

Todas as incidencias non previstas nestas bases serán resoltas polo xurado. A presentación das obras a este Certame supón a aceptación das presentes bases.

+ Novas
© 2008 Concello de Ribadeo